Milieu

Bij Container-Gigant bent u er zeker van dat uw afval op de meest duurzame manier wordt ingezameld, afgevoerd en verwerkt. Wij voldoen aan alle wettelijke eisen, datzelfde geldt voor de geselecteerde partners met wie wij samenwerken.

CO2-footprint verlagen

Wanneer u minder afval produceert bent u goedkoper uit. Maar minder afval betekent onder andere ook minder afvoer, minder vervoer en minder brandstofverbruik. Hierdoor vermindert uw CO2-uitstoot en dus verlaagt u de belasting op het milieu.

Besparen op grondstoffen en energie

Daarnaast helpen we u met het scheiden van uw bedrijfsafval, correct gescheiden afval is namelijk makkelijker te recyclen. Dat betekent een belangrijke besparing op het gebruik van kostbare grondstoffen en energie. Bovendien is het natuurlijk van groot belang om gevaarlijk afval zorgvuldig apart te houden. Dat is de beste garantie voor een duurzame verwerking en de veiligheid van mens, dier en milieu.

Sorteren, bewerken, verwerken

Op onze op- en overslaglocatie scheiden en sorteren we het afval zo dat er verschillende afvalstromen van hetzelfde materiaal ontstaan. Het afval is na sortering geschikt om verder te bewerken tot een nieuw product of om te worden vervoerd naar een eindverwerker. Puin, hout, papier, folie, glas en metalen zijn prima te hergebruiken.

Voor andere (gemengde) afvalstoffen is hergebruik niet altijd mogelijk. Soms zal het afval eerst gesorteerd, bewerkt en verwerkt moeten worden. Container-Gigant beschikt over de expertise en de middelen om het overgrote deel van de afvalstromen geschikt te maken voor hergebruik.

Efficiëntere en schonere verwerking

Afval dat niet geschikt is voor recycling of hergebruik, kan vaak nog wel efficiënter en schoner worden verwerkt. Door het te verbranden kan er bijvoorbeeld elektriciteit mee worden opgewekt. Op die manier hebben de centrales daarvoor minder fossiele brandstof nodig.

We staan voor u klaar

Container-Gigant is dé containerverhuurder in Zuid-Holland. Wij verhuren verschillende maten afvalcontainers voor verschillende soorten afval. Of u nu de garage opruimt, de tuin een beurt geeft of een binnenmuur sloopt: bij ons bent u aan het juiste adres voor uw afvalverwerking.

Contact opnemen

Heb je een vraag?

Wij staan je graag te woord.